Tansiyonun yüksek ise kapıya yakın dur...

 

YAYLACIK YAYLASI

Copyright © 2009

yaylacık

Orta Karadeniz, Doğu  Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesişiminde bulunan Yaylacık Yaylası  Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi sınırları içindedir. Denizden yükseltisi 1587 metre civarında olan yayla kayın, ladin, meşe, akgürgen, akçaağaç, kavak, yabani fındık gibi ağaçların oluşturduğu karma ormanla çevrilidir. Topçam Beldesinin Gebeme nahiyesi olduğu dönemlerde her Gebemelinin  ladin kütüklerden, tahtalardan ya da taş duvarla yapılmış bir evi vardı Yaylacık Yaylası'nda. Yöre halkının önemli bir bölümü büyük kentlere göçmesiyle bakımsızlıktan çürmeye başlayan evlerden geriye birkaçı kalabilmiştir.

Kaleardı'ndan Karayalak'a doğru yürüdükçe önce mavi ya da beyaz çiçekli orkideleri, biraz daha yükseldikçe beyaz zambak tarlaları arasından geçtikten sonra Harmankaya'ya ulaşırsınız. Şansınız varsa orada sizi ya kartallar, karacalar ya da boz renkli ayılar karşılar. Yaban yaşamın en heyacanlı bölümü Harmankaya ile Soğuksu mevkii arasında başlar. Granit kayaların çatlakları arasında özgürce büyüyen Ladin ağaçlarının arasından çevreyi seyrettiğinizde Gölyanı yaylasındaki gölün, Kabaktepe eteklerindeki kayın ormanının ya da Köşe Obası görünümünün büyüsüne kapılısınız.

Sonbahar aylarında, kışın habercisi gibi her yanı mor çiçekleriyle süsleyen acıçiğdemler; ilkbahar aylarında, baharın müjdecileri gibi yerden fışkıran bembeyaz sakarcalar, yaz aylarında sarı göbekli beyaz kiprikli papatyalar, insan boyuna yaklaşan mis kokulu lilyumlar Yaylacık Yaylası'nı öteki yaylalardan farklı yapmaya yeter de artar bile...

Topçamlıların yaylacılık yaptığı dönemlerde koyun, keçi gibi küçükbaş; inek, öküz, manda gibi büyükbaş hayvan seslerinin köpek havlamalarına karıştığı dönemlerde Yaylacık Yaylası'nın her tutam otu değerlendirilmekteydi. İlkbaharın ilk aylarında ilk göçülen yayla Kızılağaç Yaylası olduğundan, yaylacık yaylasının otları kimi yerlerde insan boyu kadar büyüyebilmekteydi.

Tırpancılar marifetiyle otlar biçilip kurutulduktan sonra yığınlar biçiminde istiflenerek Yaylacık Yaylası'nın kördumanından korunmaya çalışılırdı.Yaylanın üstünü beyaz pamuk kümeleri gibi kaplayan sis tabakasına'körduman'denmesi, çoğunlukla bir metre yakınındakini bile görerek tanımakta çekilen güçlükten kaynaklanmaktaydı. Yaylayı körduman bastığında anneler çocuklaını, çobanlar koyunlarını, kuzularını korumak için daha dikkatli olunması gerektiğini geçmişte yaşanan acı olayların deneyimleriyle çok iyi bilmekteydiler.

''Kurt dumanlı havayı sever'' özdeyişi, sanki Yaylacık Yaylası için söylenmiş gibiydi. Kördumanın egemenliği ele geçirdiği günlerde kurt sürüleri koyun ya da kuzu sürülerine saldırarak çok sayıda hayvanı parçaladığı bilindiğnden olsa gerek, sürü çoğunlukla iki yanı yüksek kayalarla çevrili bir yanı uçurum olan İskolos (Kuzulukyanı) boğazındaki ağılda korunurdu.

iskolos

(Kuzulukyanı - İskolos)

Yaylacık Yaylası'nda içme suyu her zaman az olmuştur. Genellikle hayvanlar ya Kızılağaç Yaylasına gidilen eski yolun üst yamacındaki, ya Köşe Obası'na gidilen yolun kenarındaki, ya da Muzadere'ye gidilen eski yolun alt yamacındaki kaynak sularında sulanmaktaydı.

Ladin ağaçlarından yontulma olukların peteklere doldurduğu suyun akarını sepya renkli yarpuzlar süslerdi.Yayla evlerinden İskolos (Kuzulukyanı) boğazına gidilen yolun alt yamacındaki kaynak suyu insanların kullanımına ayrılmıştı.Ormangülü, kabalak ve kuzukulağı bitkilerinin arasına gizlenmiş gibi duran patika yolun sonunda şırıltılarla akan buz gibi kaynak suyu, hayvanların ulaşamaıyacağı yerdeydi. Genç kızlar, suyun akarındaki kızıl kumlarla parlattıkları bakraç ve güğümlerle taşırlardı içme sularını.

Günümüzde mesire yeri olarak değerlendirilen Yaylcık Yaylası'na her sınıftan otomobil ile ulaşılabilmektedir. Yaylanın önemli bir bölümü mera yasası kapsamındadır. Zengin bitki ve yaban yaşamı olmasından dolayı doğa severlerin ilgisini çekmektedir. Özellikle fotoğraf sanatı ile ilgilenenlerin uğrak yeri olan bölgede yaşanan hızlı doğa değişimleri ve görünümleri övülmeye değer niteliktedir.

Dursunali Sarıkoç

(Şimdi gönlümüzde yaşayan FSK kurucu başkanı merhum Dursuali Sarıkoç)

Yaylanın kuzeybatısındaki Topçam Bakacağı ile güneybatısındaki Muzadere Bakacağı çevresi karma ormanlarla çevrili, önünde yüksek uçurumların bulunduğu kaya bloklarıdır. Bakacaklardan çekilen günbatımı fotoğrafları yaşanan anların ölümsüzleşmesine katkı sağlayacak nitelikte olacaktır. Bakacak çevresindeki tehlikeli yaban yaşamın  etkisiyle içinizin ürpertiyle dolmsından çekinmiyorsanız, bu bölge  yalnız da gezilebilir.

Muzadere deresi için tıklayınız ...
Topçam İçin tıklayınız ... .
15 Mart 2020

 • Savaş yapmayın, Sanat yapın...

 • TOPÇAM BELDESİ

  Topçam Barajı

   Topçam Mağaraları

  YAYLALAR 

  muzadere  

  yaylacık   

  kızılağaç   

  gölyanı   

  köşeobası   

  taşlıçukur   

  EKOSİSTEM

  kelebekler    

  mantarlar    

  hayvanlar  

  çiçekler

   

   

  >
 •