anasayfa    makaleler    gezi    sanat   eğitim    öyküler    fotoğraflar    iletişim    forum  
                        

T O P Ç A M   B E L D E S İ

                          < < < < < < < o o o o o  o  o

GÖLYANI YAYLASI

Topçam Beldesi'nin Köşe Mahallesi ile Köşe Yaylası arasındaki Gölyanı Yaylası denizden 1390 m yüksekte bulunan küçük bir gölün çevresindedir. Ladin ormanıyla çevrili geniş otlakların bulunduğu yaylada yaylacılık yapan Topçamlılar, sıtma hastalığı ile yapılan mücadele zamanında sirisineklerin yaşam alanı olarak gördükleri gölü kurutmuşlardır. Göl içinde ve çevresinde olan değişime ilk tepki gösteren canlı, yöreye her ilkbaharda gelen leylekler olmuş ve o yıldan sonra bir daha gelmemişlerdir.

2005 yılında su akarının kapatılmasıyla yeniden oluşan göl  ve çevresi eskisi gibi olmasa da yaban hayatı için önemli bir yer tutmaktadır. Göl çevresindeki bataklık bölgede görülen izlerden yörede ayı, kurt, çakal, sansar, karaca, vaşak ve birçok yabanıl kanatlının yaşadığı anlaşılmaktadır.

1960 yılından sora başlayan hızlı göç öteki yaylalarda olduğu gibi burada da etkisini göstermiştir. Topçamlılar yaylaya gelmedikleri gibi, birinci katı taş duvarla, ikinci katı ladin tahtalarla yapılmış yayla evlerinin bakımına da önem göstermediklerinden bütün evler harabe haline gelmenin ötesinde yok olmuştur. Bölgede yapılan Tapu Kadastro işlemlerinin sonunda bu yayla da öteki yaylalarda olduğu gibi mera yasası kapsamına alınmıştır. Yapılaşmanın engellendiği Gölyanı Yaylası hızlı turizme alternatif sayılablen ''yeşil turizm'' için önemli sayılabilecek doğal ve görsel olanaklara sahiptir. Karma ormanlar ile Ladin ormanlarının sınır bölgesinde bulunan Gölyanı Yaylasında sağrak (Agaricus Campestris), cücül, namazlo (Polyporus Squamosus), beyaz namazlo (Hydnum Repandum bolet (Boletus edulis), şabadun, sarı mantar (Cantharellus Cibarius) ve teltel (Artomyces Pyxidatus) gibi çayır mantarı  doğal olarak yetişmektedir.

 

Her türlü kara taşıt aracı ile kolayca ulaşılabilen yaylanın yol kenarlarında yöre halkının tevek böğürtleni, ''cennet böğürtleni'' (Ahududu - Rubus idaeus) ve ''çalı çileği'' (Vaccinum Myrtillus) olarak adlandırdığı bitkilere rastlanmaktadır.

Yeşilce ve Topçam Yaylları Turizm Merkezinde bulunan yaylanın doğal özelliklerinin görsel zenginlikleri Fotoğraf Sanatı Kurumu üyelerinin ilgi odağı olduğundan, her sene yöreye çok sayıda fotoğraf sanatçısı gelmekte ve buralarda ürettikleri eserlerle yaylanın tanıtımına katkı sağlamaktadır.

    
Gölyanı Yaylası'nın Fotoğraflarını Görmek İçin Tıklayınız .
    Topçam Barajı YAYLALAR   :    muzadere    yaylacık    kızılağaç    gölyanı    köşeobası    taşlıçukur   
    Topçam Mağaraları EKOSİSTEM:    kelebekler     mantarlar     hayvanlar     çiçekler     insanlar
YA UMUT BİTERSE?...