ERİÇOK TABİAT PARKI

PROJE DÖKÜMANI

Projenin Adı                          : ERİÇOK TABİAT PARKI
Projenin Uygulandığı Yer     : Ordu İli Mesudiye İlçesi
Projenin Süresi                      : 07.08.2014-07.08.2015
Uygulayıcı Kuruluş               : ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Projenin Alanı                       : ? Ha Orman: ? Ha Açıklık? Ha Mera
Uzun Devreli 6 Gelişim Planı (UDGP) Onay tarihi: …………..
Projenin Sahibi                     : Aydın Altunöz


Projenin Kısa Tanımı:

Bu proje, Milli ve bölge seviyesinde üstün tabii fizyocoğrafik yapıya, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliklerine ve manzara güzellikleri ile rekreasyon potansiyeline sahip  olan Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi sınırları içerisindeki Eriçok Zirvesi’yle çevresinin korunarak tanıtılmasına, bozulmasının önlenmesi ve gelecek nesillere olabildiğince aynen aktarılabilmesi, turizm ve modern doğa sporları arasındaki yerini almasına katkıda bulunmayı hedeflenmiştir.

Eriçok Tabiat Parkı sınırları içerisinde Mesudiye İlçesi’nin Topçam merkez mahallesi, Köşe mahallesi, Muzadere, Yalacık, Gölyanı, Köşe Obası, Kızılağaç, Çukuralan, Kıyyurt, Zile Obası yaylaları ile Muzadere, Tekmezar, Şaphane ve Dursunlu Dereleri vardır. Bu nedenle kaynak, değer ve manzara bütünlüğünü sağlayacak açık hava rekreasyonu yönünden farklı ve zengin bir potansiyele, yeterli büyüklüğe ve bütünlüğe sahiptir.

JEOLOJİK YAPI:
Jeolojik yapısını granit - kalker yer şekilleri meydana getirir. Denize paralel olan Doğu Karadeniz Dağları’nı derin vadilerle aşan Melet Irmağı ve ırmağa ulaşan dereler bölgenin karakteristik özelliklerini taşır. Kadastro çalışmaları tamamlandığından, Eriçok Tabiat Parkı’nın arazisi Devlet mülkiyetindedir.Bakınız: Eriçok zirvesi , Eriçok Zirvesi , Eriçok Zirvesi , Harmankaya Zirvesi ,

FAUNA:
Memeliler: Karaca, Sansar, Yaban Domuzu, Porsuk, Kirpi, Tavşan, Sincap, Ayı, Tilki, Kurt, Vaşak.
Kuşlar: Çulluk, Üveyik, Sığırcık, Ardıç kuşları, Kartal, Şahin, Karga, Kuzgun Baykuş ve diğer böcekçil kuşlar.
Su kuşları: ? Yerli, ? kış göçmeni, ? yaz göçmeni, ? transit göçmen olmak üzere? kuş türü tespit edilmiştir.
Balıklar: Derelerde kırmızı benekli alabalık, Melet Irmağı’nda bıyıklı ve pullu sazan bulunmaktadır.
Sürüngenler: Karayılan (Kafkas Engereği), Ala Yılan, Yılanımsı Kertenkele (Köryılan - Anguis fragilis), Sarı Yılan, Kertenkele (Podarcis Muralis) Susemenderi ve Yeşilistan (Yeşil Kertenkele-Keçemen).
(Bakınız: Hayvan fotoğrafları

Kakınız : Kelebekler

FLORA:
Orman Ağaçları: Ladin, akgürgen, kayın, sarıçam, meşe, sedir, yassı sedir, köknar, titrek kavak, üvez, ayı çileği, çakal eriği, çobanpüskülü, karaağaç, kızılağaç, dişbudak, barut ağacı, tespihlik, yabani fındık, geyikdikeni, taflan, akasya,  ıhlamur, kestane, kızılcık, ormangülü,  çınar, söğüt gibi ağaçlar.
Alt flora olarak: Bölgede yabanigül, böğürtlen, ahududu, döngel,  yaban mersini gibi çok yıllık bitkiler. Buhurumeryem, civanperçemi, papatya, üçgül, çiğdem, çilek, çuha düğünçiçeği, eğreltiotu, hindiba, karahindiba, gülhatmi, gelinparmağı, geyikboynuzu, menekşe, ısırgan,  kekik, kuluncak, melisa, madımak, orkide, sabun çiçeği, safran sinirotu, süsen, yıldız, dulavratotu, yoğurtotu, mürver, yüksükotu, zambak, lilyum gibi çok sayıda tıbbi ve hoş kokulu otsu endemik bitki türü.
(Bakınız: Çiçek fotoğrafları

ANIT AĞAÇ:
Yaylacık Yaylası’nın kuzeyinde, bir kök üzerinde 150 yılda gelişimini tamamlamış 3 ladin ağacı gövdesinin 3 ortak dalının bulunması doğada ender rastlanan oluşumlardandır. Anıt Ağaç olarak tescillenerek korunması ulusal bir kazanım olacaktır.

MANTARLAR:
Kanlıca, tirmit, boletus, namazlı (Boletus badius), çayır mantarı (Agaricus campestris), sarımantar (Cantharellus cibarius), geyikmantarı (Polyporus squamosus), beyaznamazlı (Hydnum repandum) gibi yöre halkı tarafından yenilen Dünya Orta Kuşak mantarlarının önemli bölümü bu bölgede yetişmektedir.
Bakınız: Mantar fotoğrafları

MEYVELER:
Elma, armut, kiraz, erik, dut, kuşkirazı, ahlat, vişne, fındık, ceviz, üzüm, ayva.

Bu nedenle Eriçok Tabiat Parkı bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun bir tabiat parçasıdır.

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR:
TOPÇAM MAĞRALARI:
Bulunduğu Yer:
İli: Ordu
İlçesi: Mesudiye
Mevkii: Topçam Kasabası
Pafta ve Kadastro no: Giresun -39-C4/1-2
Koordinatları 
X Y Z
Topçam Mağarası 94.200 00.050 1380
Çağman Mağarası 94.200 99.950 1400
Toplam Uzunluk ve girişe göre derinlik
Toplam Uzunluk Derinlik (+-m)
Topçam Mağarası 76 -16,+14
Çağman Mağarası 32 -7
Mağara Tipi: Yatay olarak gelişen geçit konumlu Topçam ve Çağman Mağaraları vadoz zonda yer alırlar ve bütünüyle fosilleşmişlerdir.
Coğrafi yeri ve Ulaşım
Topçam Mağaraları, Ordu’nun güneyinde, Mesudiye’ye bağlı Topçam (Gebeme) Kasabasının yakınında yer alır. Karadeniz’e Drene olan ve gömülü vadiler içinde akan Melet Irmağı’nın derin kanyonlarıyla parçalanmış bir bölgede bulunan mağaralara kuzeyden Ordu ve güneyden de Koyulhisar üzerinden gelinebilir. Ancak güneyden gelmek daha kolaydır. Amasya Erzincan karayolu üzerinde bulunan Koyulhisar’dan ayrılan ve Ordu’ya giden yol ile önce Mesudiye’ye sonrada Topçam’a ulaşılır. Koyulhisar Mesudiye arası 28 km Mesudiye Topçam ise 40 Km dir. Topçam’ın yaklaşık 10 Km güneydoğusunda Çağman Deresinin güney yamacında bulunan mağaralara ise Akıncı (Muzadere) mahallesine kadar herhangi bir araçla, buradan itibaren de yaya olarak yarım saatlik yürüyüşle varılmaktadır. Devamı için tıklayınız ...

KİLİSELER:

Muzadere ve Şaphane kiliselerinin tavanları çökmüş, iç süslemeleri tahrip edilmiş olmasına karşın halen restorasyonla kurtarılabilecek kültür varlıklarındandır.

ŞELALELER ve KANYON

Birirnci dereceden sit alanı olan Eriçok Zirvesi’nin eteklerindeki Kümbet mevkiinden başlayıp, derin bir kanyon oluşturarak Melet Irmağı’na ulaşan Muzadere Deresi’nde görsel özellikleri olan irili ufaklı 10 şelale bulunmaktadır.

 

GÖL VE GÖLETLER:

Gölyanı Yaylası’nda set gölü, Çukuralan ve Zile Obası Yaylası’nda göletler mevcuttur. (Fotoğraf: tp-097, tp-067, tp-108, tp-113)

ZİRVE:

Deniz seviyesinden 1598 m yükseklikte bulunan Yaylacık Yaylası'ndaki Harmankaya, 1836 m yükseklikte olan Dutyalı Zirvesinden sonra 2275 m yükseklikte birinci dereceden sit alanı olan Eriçok Zirvesi vardır. Eriçok Zirvesi’nde önceki yıllarda gözetleme kalesi olarak kullanılan kalıntılar, kaya siperleri ve Uzun Kızlar anıt mezarları vardır.

YAYLALAR:

Eriçok Zirvesi’nin çevresinde halen geleneksel kültür yapısını taşıyan yayla evleri ve yaylacılar vardır. Büyük kentlere olan hızlı göçler sonunda Yaylacık ve Gölyanı yaylalarında yaylacılık yapılmadığından tahta ve taş kullanılarak yapılmış olan evler tümüyle yok olmuştur. Muzadere, Kızılağaç, Zile Obası, Kıyyurt, Çukuralan ve Köşe Obası yaylaları yaz aylarında gurbetçilerin ve yaylacıların tercih ettiği yaylalardır. Bu yaylarda mahalli örf ve adetlerin, geleneksel arazi kullanma düzeninin ve kültürel manzaraların örneklerini görmek mümkündür.

Köşe Obası yaylasında tuvalet, duş, çeşme, mescit ve cafe olarak kullanılabilen Oba Konağı vardır.

Çukuralan yaylasında tuvalet, çeşme ve cafe olarak kullanılan Köy Odası vardır.

Muzadere, Kızılağaç, Zile Obası, Kıyyurt ve Çukuralan yaylalarında elektrik, su ve telefon vardır.

Zile Obası yaylasına asfalt, öteki yaylalara berkitme yol ile ulaşılır.

GRANİT BLOK OLUŞUMLARI:

Eriçok zirvesinin güneyindeki Kızılağaç yaylasında halk arasında DELİKKAYA olarak adlandırılan granit blok oluşumu vardır. Doğa olayları sonucu üst üste yığılan devasa granit kaya bloklarının arasındaki topraklar akarsularla taşınınca geriye ilginç bir oluşum kalmıştır. Ergenlik çağındaki çocuklar kaya blokları arasındaki dehlizlerden korkmadan geçince yetişkinliğe ilk adım atmanın sevincini yaşarlardı. Benzer oluşumlardan Çağman yaylasında olanı daha ilginçtir. Granit kaya bloklarından oluşan TEREKKAYA, BAYRAKKAYA da görsel özelliklere sahip tabiat varlıkları sayılabilir. Bakınız: Delikkaya , Terekkaya , Ayıtaşı ,

MADEN SULARI:

Yöre halkının acısu-çermik olarak adlandırdığı 3 farklı yerde maden suyu vardır.

BAKACAK:

Yaylacık Yaylası’nın kuzeybatısında Kuzulukyanı (İskilos) denilen yerde yöre halkının BAKACAKdediği 3 kaya oluşumu vardır. Birinci Bakacak’a çıkıldığında Enalan vve Köşe mahalleleriyle Pınarlı bölgesinden geçen Melet Irmağı vadisi izlenebilir. Yüksek ağaçlar ve orman gülleri ile süslü ikinci bakacaktan bakınca Topçam merkez ve Ortalan Mahallesi izlenebilir. Üçüncü bakacaktan bakınca Topçam Barajı ve ziyaret tepesi izlenebilir.

Yüksek ağaçlarla çevrili olduğundan Muzadere bakacağından Muzadere’yi görmek mümkün olmamaktadır.

DOĞA SPORLARI:

Trekking (Doğa Yürüyüşü): Bölgede Ordu valiliğince belirlenen çok sayıda Doğa Yürüyüşü parkuru vardır.

Yamaç Paraşütü: Dutyalı’dan havalanarak Topçam’a iniş yapan İntersport ekibinin verdiği raporda ‘Dünya Yamaç Paraşütü Olimpiyatlarının düzenlenebileceği hava ve coğrafi koşulların mevcut olduğu’ belirtilmiştir.

(Fotoğraf:tp-101)

Balon: THK ile yapılan işbirliği sonucunda Yaylacık yaylasına balon getirilmiş ve şenliklerde gösteri yapılmıştır. Fotoğraf: tp-115)

Bisiklet: Ordulu bisikletçiler her sene bölgeye gelmektedir. Bölge Dağ Bisikleti Yarışları’na ve Olimpik Dağ Bisikleti Yarışları’na uygundur.

Jeep Safari: Ordu OFF-ROAD kulübü her sene Köşe Obası Yaylası’nda jeep gösterisi yapmaktadır. Bölge jeep safari ve yarışlarına uygundur.

Foto Safari: Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi’ni koruyarak tanıtmak için Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) bölgede 5 farklı etkinlik düzenlemiştir. 24-30 Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara CEPA iş merkezinde düzenlenen bölgeyle ilgili fotoğraf sergisinin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul Günay yapmıştır.

Sanat: 2002 ve 2003 yıllarında Ordu Valiliğ ve Topçam Belediyesi ve TOYDER işbirliği ile bölgede 2 ahşap heykel sempozyumu düzenlenmiştir.

ZİYARETÇİ PROFİLİ:

Ordu il merkezinde yaşayanların hafta sonu gezilerini yaptığı yer genellikle Kır Pazarı niteliği taşıyan Çambaşı Turizm Merkezidir. Çambaşı Turizm Merkezi’ne alternatif olacak olan Yeşilc ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi’ndeki Eriçok Milli Parkı Ordu halkının uğrak yeri olacaktır

Ayrıca, Ordu, Tokat ve Sivas illerindeki üniversite öğrencilerinin, öğretim üye ve elemanlarının gezi gözlem ve araştırma alanı olacaktır.

ULAŞIM:
Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz-Akdeniz Yolu projesinin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni Orta Karadeniz Bölgesi’nden ayıran Melet Irmağı boyunca yapımı bitmekte olan Devlet Karayolu ile 23 tünel ve bir viyadükten geçilerek otomobille 35 dakikada Topçam’a; %70 i yapılmış olan Yeşil Yol (Turizm Yolu) projesinin tamamlanmasıyla Topçam’dan Eriçok Milli Parkı’na 15 dakikada ulaşılacaktır. Ordu İli merkezine 65 km, Mesudiye İlçe merkezine 35 km. uzaklıktadır.


OLMASI GEREKENLER;

Kır gazinosu ve müşterek tesis (Tuvalet, duş, mescit ve çeşme)
Ahşap bungalov (Muzadere Papar mevkiine 5 adet)
Prefabrik bungalov (Muzadere Papar mevkiine 20 adet)
Mescit,
Çadır ve karavan kamp alanı (Muzadere – Papar mevkiine.Fot: tp-106, tp-107)
Tuvalet (Her yaylaya)
Çeşme (Her yaylaya)
Kanyon geçiş parkuru
Seyir platformları
Topçam Mağarası’nın turizme açılması
Kiliselerin onarımı (restorasyonu)
Dutyalı Zirvesi’nin yakınındaki Soğuksu mevkiine paraşüt kalkış rampası ve ulaşım yolu

Not: İlgili bakanlık önerimize halen yanıt vermemiştir.

Anasayfaya Dön

geziler