Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” (Atatürk)
 1. BAŞARABİLİRİZ

   

 2. kilise

  ''Taşı delen suyun gücü değil sürekliliğidir''

  "Taşı delen suyun şiddeti değil, damlaların sürekliliğidir"

  ''Suyun mermeri delmesindeki güç, sürekli aynı yere vurmasındandır''

  Herakleitos'un söylediği sanılan bu sözde olduğu gibi, yıllar önce kısa adı TOY-DER olan derneği kurarak, yörenin yeşil turizme açılması için bıkmadan çalıştık. Bu kapsamdaki çalışmalarımızdan bazılarını sıralayalım.

Foto Safari:  Yeşilce ve Topçam yaylaları. Fotoğraf Sanatı Kurumu ( FSK ) 1997

Saydam Gösterisi: Topçam’dan Ayder’e ( FSK) 1997 ANKARA

Topçam ve Çağman Mağaralarına giriş: MTA  Jeoloji Dairesi Uzmanları 1997
Mağaralar MTA tarafından tesçillenmiş, bilimsel çalışma sonuçları kitapçık haline getirilmiştir.

Yamaç Paraşütü :  Özel guruplar Soğuksu'dan Topçam'a (1997 )

Resim ve Fotoğraf  Sergisi:  Özbekistanlı sanatçıların yağlıboya resim ile Topçam ve Yeşilce Yaylaları Fotoğraf  Sergisi  (FSK)    
İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu. ORDU 1997

Motorlu Paraşüt ve Balon: Türk Hava Kurumu Ekipleri. Yaylacık Şenlikleri ( 1997)

Konferans:  Yaylalarımızın Bu Günü, Geleceği ve Güvenliği.  Milli Piyango İdaresi Salonu  ANKARA 1999

I.Topçam Sanat Buluşması:  M.K. Üniversitesi Heykel Bölümü   2002   TOPÇAM

II.Topçam Sanat Buluşması:  Ahşap Heykel Sergisi     İl Kültür Müdürlüğü Sergi Salonu .   ORDU 2003

Topçam Sanat Buluşması: Ahşap Heykel ve Ordu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim  Karma sergisi. Orsev Sergi Salonu 2004

Topçam Yaylaları Foto safari ve sergi 24 Aralık-4 Ocak 2009 Ankara Cepa iş merkezi.

Bakanlar kurulu kararı ile Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi'nin ilan edilmesine katkı.

Yeşil Yol projesinin başlamasıyla , yol yakınında bulunan tarihi özellik taşıyan mekanlara da önem verilmeye başlanmıştır. 07.11.2007 tarihli dilekçemiz ilgili bakanlıkça değerlendirmeye alınarak, belirli bir program dahilinde isteğimiz yeni sonuçlandırılmıştır.

Yakın zamanda Şaphane Kilisesi de onarılarak, Ordu bölgesindeki turizm ve sanatsal çalışmalarda alt yapı mekanları olarak hizmete girecektir.

 1. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
  ANKARA

  Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi sınırları içerisinde karma ormanlar, MTA tarafından tescilli duruma getirilen mağaralar, olta balıkçılığı ve rafting yapılabilir nitelikte Melet Irmağı; Ordu ilinin en yüksek tepelerinden birisi olan Eriçok zirvesi; Yamaç paraşütü yapılabilecek hava ve coğrafya koşularına uygun uçuş bölgeleri, foto ve jeep safari bölgeleri ile Şaphane ve Muzadere Kiliseleri vardır.
  Bölgeye gelenlerin sıkça uğradıkları Muzadere ve Şaphane kiliseleri define arayıcılar tarafından kaçak kazılar yapılmak suretiyle harap duruma getirilmiştir. Bu tarihi yapıların tümüyle ortadan kalkmasını engellemek amacıyla gerekli korumanın ve onarım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
  Bilgilerinize arz ederim 07.11.2007

Aydın Altunöz
Adres: Topçam Beldesi Merkez Mahallesi
Mesudiye-ORDU

 

Ek:
Bölge ve kiliseler ile ilgi CD

 

kilise

Muzadere Kilisesi'nin Oarılmış Durumu.

Sanat sayfasına dönmek için tıklayınız ...