Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” (Atatürk)

HEYKELaydın

Ordu 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

PROJENİN GEREKÇESİ

Modernite ile gelişen bilim ve teknoloji sonucunda geleneksel sanat dallarını arabesk ya da postmodern düşüncelerin egemen olduğu akımlar etkisi altına almaktadır. Yeşil ile maviyi birbirinden ayıran Karadeniz Bölünmüş Otoyolun olumsuz etkileri Ordu il merkezinde yok gibidir. İskele yanından Soya Fabrikasına kadar 16 km uzunluğundaki kıyı şeridinde gezinti ve yürüyüş alanları, spor tesisleri, dinlenme yerleri,  park ve bahçeler, kamp alanları ile yapım çalışmaları sürdürülen kültür kompleksi vardır.

Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, ticari kurum ve kuruluşlar ile vatansever kişilerin katkılarıyla sahil bandında düzenlenecek olan uluslararası Taş Heykel Sempozyumu ülkemizin milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı yapacaktır. 

Çağdaş kent tanımına uyan Ordu ili insanlarının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak devletimizin görevleri arasındadır. Devletin geleceği,  dışarıya karşı birlikteliğini sağlamış halkın güven ve mutluluk içinde aynı yurtta sağlıklı olarak yaşamasıyla doğrudan ilişkilidir. Devlet, halk ve yurt kavramlarının harcı ise ulusal kültürdür.

Binlerce yılı aşkın zamanda oluşan yerel veya ulusal kültürün tümden yok olmasını beklemeden, geleneksel kültürler araştırılıp, belgelendirilmelidir.

Ulusal kültürümüzün önemli bir bölümü sayılan geleneksel taş işçiliğinin incelenip, modern sanatlar ile aynı ortamda birleştirip yeni oluşacak sentezlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir.

Bu etkinlşkte Ordu'daki Ünye taşını Ordulu taş ustaları ve uluslararası düzeyde heykeltıraşlarla buluşturarak ulusal kültürümüze, turistik yörelerin tanıtılmasına ve yakın gelecekte yöre halkının kültür ve turizm gelirlerinden yararlanması çalışmalarına hizmet etmek amaçlanmıştır.

 

Sepozyumun Öyküsü


Ordu 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

Aydın Altunöz

Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi sınırları içinde olan Topçam Beldesinin Belediye başkanı, Ordu belediye başkanı Seyit Torun ile beni tanıştırdığında "Ülkemizin doğallığını koruyabilmiş tek şehri olan Ordu'nun sahil bandını iki metre yüksekliğindeki taş heykellerle süsleyelim" dediğim zaman aldığım yanıt "Hemen, yarın başlayınız" olmuştu.

Bu güne kadar çok sayıda politikacı görmüştüm. Politikacıların cesaretli konuşmalarının kaynağının ne olduğunu iyi bildiğimden, işi fazlaca dallandırıp budaklandırmadan, heykeltıraş olan kızım Aysun Altunöz'ü bu konuyu enine boyuna görüşmek için ön hazırlıkları yapması için cep telefonu ile aradığımda söylediği sevinç sözcüklerini halen  bu günkü gibi anımsıyorum. Sanal ortamdaki iletişim olanaklarını sonuna kadar kullanarak, uluslararası düzeyde böyle bir projenin uygulanılabilirliğini anladıktan sonra, başarabileceğimize inancımızı tazeleyerek ilk girişimlere başladık. Proje akılcı, anlamlı, gerekli ve heyecanlandırıcıydı. Yapılabilecek en küçük bir yanlışın ülkemizi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, Ordu Valiliği'ni, Ordu Belediyesi'ni, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni, heykeltıraş Aysun Altunöz'ü ve arkadaşlarını güç duruma sokacağını iyi bildiğimden, yapımcı olarak birkaç firma ile görüşmelerde bulundum. Görüştüğüm her firmanın temsilcisi "Sağlayabildiğin her desteğin yüzde onu senin olacaktır" diyerek söze başlamış olmasından olacak, ne yapmamız gerektiğine kesin olarak o zaman karar verdik sayılır.

Önce etkinliğin ilkelerini saptadık:

Etkinlik, uluslararası  olmalıydı.

Yarışma ortamından çok dayanışma ruhuyla çalışmaları için, sanatçıları davet usulüyle çağırmaya karar verdik.

Çoğunluğunu yabancı sanatçıların oluşturacağı  etkinliğin sempozyum biçiminde olması sanat çevrelerinin dikkatini daha iyi çekebileceği gibi, halka da önemli mesajların iletilmesine katkı sağlayabilecekti

Sanatçılar ile uygulayıcı kurum arasına ikinci bir kişi, kurum ya da kuruluş koymadan, amatör ruh ile etkinliğin gerçekleştirilmesine karar verdik.

Yetmiş iki sanatçı arasından seçilen yedisi yabancı üçü Türk on kişiyi belirlerken çok tartıştık ve çok çalıştık. Her birisi ötekinden daha farklı ve etkili eserler üretmiş olan sanatçılar arasında yaptığımız tercihlerde, sanatçıların sanatsal büyüklüğü ve kişisel özellikleri  etkili olmamıştır. Etkili olan sadece, sanatçıların sundukları projeler ile Ordu ilinin kültürel ve fiziksel özelliklerinin uyuşumlu olmasıydı.

evrim Evrim Kılıç    nikolayNikolay Yotov

Halen yasal bir statüsü bulunmayan GREENART gurubunun savaşa karşı ve çevreci oluşu da davet edilecek sanatçıların seçiminde önemli etkenlerden birisi olmuştur. Dünyamızda, bölgemizde ve ülkemizde gereğinden çok savaşlar olduğundan, huzur ve mutluluk  içinde yaşamak için "insanın, insanı değil; insanın, doğayı koruyarak sömürebileceği bir ortamın sağlanabileceği" inancıyla çevremizdeki komşu ülkelerin sanatçılarını davet etmeye özen gösterdik.

Keşke davet ettiğimiz Suriyeli sanatçı Aktham Abdulhamıd de katılabilseydi...

Keşke komşumuz Ermenistan, Yunanistan, İran ve Irak gibi  ülkelerden de katılımcı sanatçı olsaydı.

Gelecekte yapılabilecek olan  Ordu Uluslararası Taş Heykel Sempozyumlarına, siyam ikizleri gibi ülkemize yapışık olan komşularımızın tümünden de sanatçıların katılması dileğiyle sponsor bulma çalışmalarına başladık.Gençlik yılarında  Türk kültürünü Fransa'da tanıtmak ve yaymak için önemli örgütlenmeler içinde bulunmuş olan  ÜNYETAŞ AŞ kurucusu Sn. Hüseyin Avni Tataroğlu'na etkinliğin amaç ve ilkelerini ilettiğim zaman aldığım yanıt "Ordu'da yapılacak olan bütün taş heykel sempozyumlarının  ana sponsorluğunu üstleniyorum olmuştur. Her birisi en az altı ton ağırlığında, boyutları 200X100X100 cm olan on bir blok Ünye Taşını hiçbir kazanım sağlamayı amaçlamadan, ücretsiz olarak verebileceğini söyleyen Tataroğlu, Ordu'ya 80 km uzaklıkta bulunan taş ocaklarından sempozyum alanına yapılacak taşıma işine kendi araçlarının uygun ol madığını söyledi. Böyle bir etkinlikte taşıma işinin kolayca çözümlenebileceğine inandığımdan, kendisine teşekkür ederek yanından ayrıldıktan birkaç saat sonra Ordu Belediyesi başkanlığına sunulmak üzere "Ordu 1. Uluslar arası Taş Heykel Sempozyumu" dosyasını hazırlamak için iş bölümüne başladık.

Temmuz ayının 01-15 günleri arasında 2002, 2003 ve 2004 yıllarında,Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezini koruyarak tanıtmak amacıyla "Topçam Sanat Buluşmaları" kapsamında düzenlediğimiz "Topçam Ahşap Heykel Sempozyumu" etkinliklerinden önemli sayılabilecek birikimlerimiz olmuştu. Fotoğraf Sanatı Kurumu kurucu ve yöneticilerinin de desteğini aldıktan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan danışmanına sempozyumun ilke ve amaçlarını içeren dosyayı sunduk. Tanıtma Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmede katılımcı sanatçıların telif hakkı ücretlerini bakanlığın ödeyebileceği sözünü aldıktan sonra, doğruca Güzel Sanatlar Genel Müdürü Prof. Ayşenur İslamoğlu ile görüşmeye gittik. Çalışmalarımızı anlatınca, bütçelerinin sadece etkinliğin katalog hazırlama işini üstlenmeye uygun olduğunu söyledi.

Etkinliğin sanatçı ve sanatsal sorunlarla ilgili çalışmaları GREENART kurucusu Yrd.Doç.Dr. Aysun Altunöz yürütüyordu. Kore, Japonya, Amerike Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Mısır, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Ukrayna, Macaristan, Moldova ve Rusya'dan çok sayıda heykeltıraşa sempozyumun ilke ve amaçları ile öteki ölçütleri  bildirdi. Proje maketlerinin fotoğraflarıyla, özgeçmişlerini (CV) içeren başvuru belgelerini gönderen 72 sanatçı arasından 7 yabancı seçildi. Bu seçimde danışman olarak Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültelerinin öğretim üyelerinden yeteri kadar yaralanılmış ve yapılan çalışmaların her bölümü www.apolitize.com sitesinde yayınlanarak, etkinliğin amaçlarına yeteri kadar katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Belediye Başkanı Seyit Torun'a hazırladığımız sempozyum dosyasını Belediye encümen üyesi Engin Altay ile birlikte sunduğum zaman "Ben sana hemen yarın başla demiştim. Aradan bir ay geçti. Ben seni de etkinliği de unuttum gittim" diyerek gülmeye başladı. Yaptığımız çalışmaları ayrıntılarıyla anlattığım zaman, sanat ve kültür işleri ile görevli başkan yardımcısı Özer Karadağ ile beni tanıştırarak gerekenin yapılmasını söyledi.

Başlangıçta, Ordu'da böyle bir etkinliğin ilk kez yapılmasından kaynaklanan küçücük aksaklıkların dışında bizi uğraştıran pek önemli olumsuzluklar yaşanmadı sayılır. Sempozyum ile ilgili Belediye Meclis kararının valilik aracılığı ile bakanlığa gönderildiği günden sonra, yapancı sanatçılar ile yeniden iletişime geçilerek projelerinin maketlerini göndermeleri sağlandı. Maketler üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından son kararlar verilerek, davet yazıları belediye başkanlığınca sanatçılara ulaştırıldı..

GREENADT adına yapımcılığını üstlendiğim etkinliğin başlama tarihinden önce Ordu'ya gelerek, çalışma alanını düzenleme çalışmalarına uzman arkeolog Özer Yılmaz ile başladım. Ordu Lisesinin yakınındaki çalışma alanına elektrik ve su tesisleri sağladıktan sonra, yağmur ya da güneşten korunmak amacıyla 6 adet hareketli, açılıp kapanabilen sistemin siparişini Giresunlu ustalara verdik.

Her birisi 6 ton ağırlığında olan taş blokların kamyonlara yüklenmesinde, taşınmasında ve çalışma alanındaki önceden belirlenen yerlerine indirilmesi süreçlerinde daima yanlarında bulunarak en küçük bir kazanın olmaması için çaba gösterdim. Ordu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanının görevlendirdiği vinç operatörünün dikkatli ve özenli çalışmaları sorucunda, taş blokların kamyonlardan indirilmesinde, sağa sola ya da aşağı yukarı sapasağlam çevrilmesinde en küçük bir kazanın olmaması çalışmanın en başarılı bölümlerinden birisi olmuştur.

Ordu ve Giresun'da havaalanı olmadığından, bazı sanatçıların Trabzon havaalanından alınması gerekmekteydi. Kotyora Turizm işletmesinin deneyimli şoförleri sayesinde sanatçıların Trabzon'dan getirilmesi ve Trabzon'a götürülmesi sırasında en küçük bir sorun yaşanmamıştır.

Hafta sonu tatil günlerinde bile çalışmak için ısrarlı olan sanatçılara "Sempozyumun amaçlarından birisinin de İlimizin tarihi ve turistik yörelerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak" olduğunu söyleyerek Saklı Bahçe, Çaka Plajı, Yeşlce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi ile Çambaşı Turizm Merkezine geziler düzenledik. Gezi süreçlerinde Çaka plajında yaktığımız ateşin çevresinde gün batımını izlerken sunduğum kırmızı şarap, Saklı Bahçe kumsalında Uzman Arkeolog Özer Yımaz'ın ikramı olan buz gibi biralar, Topçam Beldesinin mesire yeri olan Muzadere yaylasında Belediye Başkanı Erhan Köleoğlu'nun verdiği yöresel yemek ile Çambaşı Yaylasında Ordu Belediye Başkan Yardımcısı Özer Karadağ'ın ikram ettiği süt danası etinden yapılmış pirzolanın damaklarda oluşturduğu lezzet, ilimizin bu konularda bile ayrıcalıklı olduğunu anlatmaya yetti ve arttı bile.

Ordu basın yayın kuruluşlarının sempozyuma gösterdiği ilgi, bütün ön yargıların ötesinde ve övgüye değer nitelikte olmasına karşın, gazetelerin köşe yazarlarının suskunluğu dikkat çekiciydi. Doğu Karadeniz bölgesinde uluslararası düzeyde ilk kez düzenlenmiş olan sempozyumun ülke genelinde düzenlenen benzerleriyle yarıştığını anlatmamıza karşın, ilin kanaat önderlerinin ilgisizliğinin bir açıklaması olması gerekmektedir. Hatta daha da ileri gidelim. Böyle bir etkinliği destekleyeceğini belirterek, açılışa Kültür ve Turizm Bakkanı Ertuğrul Günay'ı davet eden valinin izinli olması nedeniyle açılışa katılmaması anlaşılabilir ama, ya valilik görevini vekaleten yürüten vali yardımcısının, bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi bulunan Ordu Üniversitesi Rektörünün, Garnizon Komutanının, Emniyet Müdürünün açılışta olmaması ve açılış töreni alanında kendilerine ayrılan koltukların boş kalışlarına ne demeli?

Sempozyumun coşkulu açılış törenini haber yapan Kanal52, ORT ve Boztepe televizyonları ile yerel gazeteler görevlerini tam olarak yerine getirmiş olmanın kıvancını yaşarken, Boztepe Televizyonu bir buçuk saati aşkın sürede özel program yaparak etkinliğin amaçlarını Ordu halkına iletmekte öncülük etmiştir. Ayrıca Ordu Olay, Ordu Haber, Ordu Tribün, İstikbal, Ordu Vizyon gibi yerel ve Zaman gibi ulusal yayın yapan gazetelerde etkinliğin birkaç aşaması haber yapılmıştır. Ayrıca, sanatçılarla yaptığı röportajları Ordu Olay Gazetesinde tam sayfa ayırarak haberleştiren Sanem Şensoy Hanımın çabaları övgüye değer nitelikteydi.

Ordu genelinde sanatsal etkinliklerde bulunan Ordu Fotoğraf Sanatı Derneği etkinliğin bütün aşamalarını belgelemek amacıyla çalışma alanında ve geziler sürecinde genç üyelerinden bazılarını görevlendirmişti. Daha önceki etkinliklerimize bazen ev sahipliği bile yapmış olan ORSEV, özel olarak davet etmemize karşın sadece kapanış töreninde aramızda olması içimizde buruk bir etki yaratırken, görevlerinin içinde sanatsal kaygıları bulunmayan Ordu Kent Konseyinin etkinliğe ve sanatçılara gösterdiği ilgi övgüye değer nitelikteydi. Ordu Kent Konseyi Başkanı Ahmet Angın ve arkadaşlarının "Görevleri olduğu halde, bu görevleri yapacak bütçelerinin olmamasına karşın" gösterdikleri ilgi, Ordu'nun uygar kentler arasındaki anlamlı yerini alacağının belirtisi gibiydi.

Sanatçıların konaklama yeri olan İkizevler Hotel'in, öğlen ve akşam yemeklerinin yendiği Kervanpalas Lokantasının güler yüzlü, cana yakın ve işini iyi bilen çalışanlarından bahsetmeden geçmek haksızlık olur kanısındayım.

Etkinlik alanına bir tepsi baklava alarak gelip, konuk sanatçılara hoş geldiniz deme kibarlığını gösteren Kervanpalas Lokantasının sahibi Recai Bey'in "Yemek sipariş verip de yemeden ya da bir bölümünü yemeden kalkanı, açtığı şişedeki sudan birkaç yudum içtikten sonra geri kalanı bırakanları görünce çok inciniyoruz. Çünkü, dünyada açlıktan ölen binlerce çocuk var iken, çağımızda su savaşları yapılır iken, insanlar bu kadar umursamaz olma lüksüne sahip olamazlar" diyerek, kibar olduğu kadar yaşadığı çağın sorumluluğunu taşımanın inceliğini göstermiş oluyordu.

İkizevler Hotel'in sahibi Engin Bey farklı bir duyarlılık göstererek, otelin yakınındaki Sanat Parkına heykellerden birisinin dikilmesini önerince, parkın adına uygun olabilmesi için yeni bir proje hazırlayarak kendisine sunacağımızı bildirdik.

Heykellerin yer tespit çalışmaları da bir farklı sorun olarak ortaya çıkmıştır. Yapımcı olarak önerimiz "Ordu Heykel Parkı" ya da "Ordu Sanat Parkı" adı ile belirlenecek bir alan oluşturarak, gelecek yıllarda da bu tür etkinliklerin yapılmasının sağlanmasıydı. Yer olarak da, yapımı sürdürülen Ordu Kültür Sarayının karşısındaki sahil bandı idi. Etkinliği izlemeye gelenlerden bazıları "Zarar verilebilir" diyerek, heykellerin kendi sitelerinin uygun bir yerine dikilmesini öneriyorlardı. Kendi sokaklarına, kendi mahallelerine ya da işyerlerinin bulunduğu caddelerin uygun yerlerine dikilmesini önerenler bile oluyordu. Belediye başkanı ise halkın en yoğun olarak yaşadığı bölgeleri tercih ediyordu. Bu önerilerin hepsi etkinliğin başarılı olduğunun göstergeleriydi. Halk bu etkinliği benimsemişti.

Belediye başkanı, başkan yardımcıları, ilgili müdürler, heykeltıraşlar, Kent Konseyi Başkanlığı ve yerel basın çalışma alanında toplandı. Önce Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Refa Emrali tarafından bu tür çalışmalarda nelere özen gösterilmesi gerektiği bilimsel olarak anlatıldı. Ardından her heykeltıraşın önerisi dikkate alınarak demokratik bir yöntemle heykellerin dikilecek yerler belirlenerek, monte işlemleri bir günde ve programlanan zamanda başarıyla sonuçlandırılmıştır.

 Bir kentin heykeller ile süslenmiş olması orada yaşayanların olduğu kadar orayı yönetenlerin de çağdaşlık düzeylerinin ölçüsü sayılabilir. Bu nedenle Ordu halkının ve yöneticilerinin heykel sempozyumuna, heykellere ve heykeltıraşlara gösterdiği ilgi övgüye değer niteliktedir. Bu tür sanatsal etkinliklerin gelecek yıllarda sürdürülmesi şehrin bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacağı gibi, halkın da sosyal yaşam standartlarının yükselmesine öncülük edeceği kanısındayım.

Amatör ruh ile başlayıp, en küçük bir olumsuzluk bile yaşamadan profesyonel biçimde başarıyla tamamladığımız etkinliğin yapımcısı olarak sponsorlara, bizlere güvenerek ilimize gelen sanatçılara, projeyi hazırlayıp koordinasyonları sağlayan Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunöz ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refa Emdali'ye teşekkür etmek gerekmektedir.

malkaz

Çalışma Alanından Bir Kesit

Ordu 1. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Programı


PROJE ADI: Ordu I.Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu
PROJE KAPSAMI : Uluslararası Sanat, Kültür ve Turizm Etkinliği
TARİH :01-22 Temmuz 2010
SÜRE : 22 Gün
UYGULAYICI: Ordu Belediyesi
TANIM: Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat  faaliyetlerinin millî kültür ve çağdaş anlayışa  uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasına, milletin bu yönden  bilgi sahibi olmasına katkı sağlamak.
KONU : Çevre ve Sanat

Anasayfaya Dön

 • Sempozyum Çalışmaları


  Sponsor firma ÜNYETAŞ AŞ tarafından 65 ton taş ücretsiz olarak verilmiştir.

  ÜNYETAŞ AŞ kurucusu Sn. Hüseyin Avni Tataroğlu'na ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

  taş

 • aysun

  Heykeltraş:Doç.Dr. Aysun Altunöz

 • malkhaz
  Heykeltraş:Ivane (Malkhaz) Tsiskadze Tbilisi


  rafa
  Heykeltraş:Pror. Refa Emrali


  natali
  Heykeltraş:Natalia Chistyakova Rusya


  ismail
  Heykeltraş :ismail Hüseyinov Azarbaycan


  maurizo
  Heykeltraş:Maurizio Perron İtalya