BUDHİZM

Sevgili dostum Aydın Bey,

Son dönemlerde izleyebildiğim kadarıyla çok anlamlı ve verimli bir gezi rotası izlemektesiniz. Uzak Doğu, inançları ve buna bağlı yaşam biçimleriyle, Batı’lı birisinin sahip olduğu “ezberini” büyük oranda etkiler ve sarsıntıya uğratır.

Benim açımdan Budhizm, dünyada en fazla takipçisi ve sempatizanı olan inançlar bütünüdür. Bu ilgiyi hak etmesine neden olan ve O’nu üç büyük dinden ayıran en büyük özellik, insana iyi bir kul olmanın ötesinde tanrılaşmayı hedef olarak koymasıdır. Budhizm’de Tanrı yoktur, insanın Tanrılaşma, Tanrıya ulaşma süreci vardır.

Üç büyük din (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) ise insanı ve diğer varlıkları Tanrı’dan koparır ve insanın önüne sadece iyi bir kul olma hedefini koyar. Oysa Budhizm’de insan arınma sürecinin sonunda Nirvana’ya, kurtuluşa ve Tanrı’ya ulaşır.

Budha öğretisinde bizlere miras bırakılan sihirli kavram VAZGEÇME dir. Budha’nın yaşamı da zaten bu ilkeye dayanır. Prenslikten, biricik oğlundan, dünya güzeli eşinden, saray yaşamından ve kral olmaktan vazgeçerek, elinde bir toprak kap ile ormana yürümüş ve aydınlanma yoluna girmiştir.

Yine bize bırakılan ikinci sihirli kavram ACI dır. Budha acıyı ve yaşamın acılardan ibaret olduğunu keşfetmiştir. O’na göre insan acılar sayesinde öğrenir ve bilinçlenir. “Bir deneyimde yaşadığımız acı ne kadar büyükse, ondan öğrendiklerimiz ve aldığımız dersler de o kadar büyük olacaktır” der. Budha’ya göre yaşamın yani aydınlanma sürecinin amacı da zaten acılardan kurtulmaktır. Acıdan kurtulmak için önce onun varlığını keşfetmemiz gerekir.

Ve acının nedeni olarak da Budha, geçici olan şeylere hiç gitmeyecek, hiç sonlanmayacak ve sonsuza kadar kalıcı olacak düşüncesi ile sarılmamız ve bağlanmamız olarak gösterir.

Bir şeye ne kadar çok bağlanırsak, onu kaybettiğimizde de o kadar çok acı çekeriz. Zaten O’nun en büyük formülasyonu olan DÖRT ASİL HAKİKAT acı, acının nedenleri ve acıdan kurtulmanın yolları ile ilgilidir.

Budha, acının yok edilmesi için de SEKİZ KATLI YOL önerir. Bunlar da üç ana gurup olarak şöyle sıralanır:


1- Dğru görüş
2- Doğru amaç
3- Doğru konuşma
4- Doğru eylem
5- Doğru yaşam biçimi
6- Doğru çaba
7- Doğru dikkat
8- Doğru konsantrasyon.


Buradaki DOĞRU kavramı DHARMA’ya yani evrensel yasalara uygunluk anlamına gelmektedir. Bir de KARMA yani varlıkların yasası vardır tabi. Karma insanın iradesi kapsamındaki davranış ve kararlarını içerir. Karma’nın da Dharma ile uyumlu yani doğal olması gerekir. Evrensel yasalar bizim irademiz dışındaki işleyişlere işaret eder.

Şimdilik kısaca düşüncelerim bu kadar. Tekrar çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.

EROL KARACA

Verdiği emek için Sn. Erol Karaca'ya teşekkür ederim. Bu konuda gönderilecek bilgi ve yorum yazılarını sitemizde yaynınlayabiliriz.

 

Anasayfaya Dön

 

geziler