İlkokul 3. Sınıf Matematik Test Soruları 1


1. İki basamaklı en büyük çift sayının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 17  B) 18  C) 19  D) 20


2. 50 den küçük olan çift sayıların çarpımı kaçtır?
A) 450  B) 320  C) 30  D) 0


3. Romen rakamlarıyla yazılmış olan IV, VII, IX, XII sayılarının toplamı kaçtır?
A) 17  B) 15  C) 32  D) 45


4. Aşağıdakilerden hangisi basamak değerleri 400, 60 ve 5 olan sayıdan küçüktür?
A) 645  B) 563  C) 465  D) 456


5. Rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 2 olan üç basamaklı sayıların toplamı kaçtır?
A) 411  B) 311  C) 211  D) 411


6. 305 den küçük olan en büyük doğal sayı ile 503 den büyük olan en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?
A) 606  B) 707  C) 808  D) 909


7. 22 den büyük ve 43 ten küçük olan kaç çift sayı vardır?
A) 27  B) 13  C) 10  D) 8


8. Basamak değerleri 300 ve 3 olan sayıdan basamak değerlei 30 ve 9 olan sayı çıkarılınca fark kaç olur?
A) 263  B) 264  C) 265  D) 266


9. 327 <  3 f 7 < 381 ifadesinin doğru olması için  f  yerine yazılabilen kaç çift  rakam vardır?
A) 1 B) 2  C) 3  D) 4


10.

647

467

654

564

465

Kutulardaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanınca ortada olanın yüzler basamağındaki rakam kaçtır?
A) 7  B) 6 C) 5  D) 4


11. 47 ve 74 sayılarını en yakın onluğa yuvarlayınca elde edilen sayıların toplamı kaçtır?
A) 60  B) 70 C) 120  D) 121


12. 23, 25, 29 sayıları en yakın onluğa yuvarlanınca elde edilen sayıların toplamı kaçtır?
A) 70  B) 80  C) 110  D) 120


13. 347 sayısını en yakın onluğa yuvarlayınca elde edilen sayı ile 374 sayısını en yakın onluğa yuvarlayınca elde edilen sayıların toplamı kaçtır?
A) 700  B) 841  C) 900 D) 9130


14. En yakın onluğa yuvarlanınca 50 olan iki basamaklı kaç sayı vardır?
A) 8  B) 9  C) 10  D) 11


15. İki basamaklı kaç sayı vardır?
A) 80  B) 90  C) 99  D) 100


16. Üç basamaklı kaç sayı vardır?
A) 900  B) 800  C) 700 D) 600


17. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır?
A) 9  B) 8  C) 7 D) 6

2. test için tıklayınız ...

 

Anasayfaya Dön

eğitim