İlkokul 2. Sınıf                                                               Matematik      Test 015   ©

1. Aşağıdaki çarpma işlemini inceleyiniz.

Buna göre  3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,3  sayılarının toplamını bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

       A) 1 X 24 = 24         B) 6 X 4  = 24       C) 8 X 3 = 24      D) 2 X 12 = 24

2. Masanın üzerinde 7 tabak ve her tabakta 2 erik vardır. Ayşe eriklerden 5 tanesini yerse geriye kaç erik kalır?

       A) 9                          B) 8                      C) 7                     D) 6

3. Olgun'un kitaplığında 4 raf, her rafta 5 öykü kitabı vardır. Doğum gününde hediye olarak 7 öyü kitabı daha gelince Olgun'un kaç öykü kitabı olur?

       A) 25                        B) 26                     C) 27                   D) 28

4. İki basamaklı bir sayının rakamlarının çarpımı 7 ise toplamı kaçtır?

       A) 6                          B) 7                       C) 8                     D) 9

5. Rakamlarının çarpımı 7 olan iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

       A) 88                       B) 77                      C) 66                  D) 55

6. Alt alta 9 raf, her rafta da 4 bardak vardır. Bardaklardan bir destesi kırılırsa kaçı sağlam kalır?

       A)  23                      B) 24                      C) 15                   D)  26

7. Cebinde 50 lirası olan Bora, bir  tanesi 5 lira olan kalemden 3, bir tanesi 7 lira olan kalemden 2 tane alıyor. Geriye kaç lirası kalır?

       A) 21                      B) 22                       C) 23                   D) 24

8. İki basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa çarpım 99 olur?

       A) 1                       B) 3                           C) 5                     D) 9

9. Çarpımı 36 olan çarpma işleminde çarpanlardan birisi 6 ise diğeri kaçtır?

       A) 2                       B) 3                           C) 6                     D) 9

10. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 0 , 9 , 7 sayılarının çarpımı kaçtır?

       A) 99                     B) 49                         C) 10                   D) 0

 

Devamı İçin Tıklayınız ...

 

Anasayfaya Dön

geziler