İlkokul 2. Sınıf                                                  Matematik      Test 013  ©

1. 11 ile toplamı 23 olan sayının  rakamlarının farkı kaçtır?

       A) 1                  B) 2                C) 3            D) 4

2. Çoban ikişer sayarak  sürüdeki koyunlarının sayısını bulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürünün sayısı olabilir?

       A) 1+2+3+4+5+6+7 = 39                  B) 5 +5 +5 =   15                     

       C) 7 X 2 = 14                                     D)  3 X 9 = 27

3. Deniz eylence merkezine giderken annesinden 20 lira almıştı. 3 kere 5 lia vererek salaıncakta eğlendiğine göre, cebinde kaç lirası kalmıştır?

       A) 3                   B) 5              C) 7            D) 9

4. Onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın çarpımı 15 olan iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır?

       A) 88                 B) 71            C)  70         D 69

5. Aşağıdaki her saksıda 3 çiçek vardır. Çiçeklerin sayısını aşağıdaki işlemlerden gangisiyle bulamayız ?

    

A) 3 + 3 + 3 + 3 + 3                   B) 3 X 5

C) 3 + 5 + 5                               D) 5 X 3

 

6. Çarpanlardan birisi 3 , diğeri 2 olan işlemde çarpım kaçtır?

          A) 12                B) 10           C) 8          D) 6

7. Ahmet’in cüzdanında 4 tane 5 lira vardır. 3 tane 5 lira vererek kalem alınca, geriye kaç lirası kalır?

          A ) 5                  B) 7              C) 8         D) 9

8. Bir çarpma işleminde çarpanlardan birisi 4, çarpım 20 ise öteki çarpan kaçtır?

          A) 9                   B) 7              C)6           D) 5

9. 2 ile çarpılınca 18 olan sayı ile 3 ile çarpılınca 15 olan sayıların toplamı kaçtır??

          A) 12                 B) 13            C) 14        D) 16

10. Dörder ritmik saymada beşinci olan sayı bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?  

A) 4 + 5             B) 4 X 5       C) 5 - 4    D) 4+4+4+4

 

Devamı İçin Tıklayınız ...

 

Anasayfaya Dön

geziler