İlkokul 2. Sınıf                                                Matematik      Test 012  ©

1. Aşağıda 87 sayısına karşılık gelen onluk taban şekilleri olması gerekiyor. Bunlardan bazıları yıldızlı örtünün altında kaldığından görülmüyor. Örtünün altında kaldığı için hiçbir yeri görünmeyenler hangi sayıya karşılık gelir?

       A) 37                      B) 38                       C) 40

2. Bir işlemede eksilen 87, çıkan 78 ise kalan kaçtır?

       A) 9                      B) 11                         C) 13

3. Bir çıkarma işleminde eksilen iki basamaklı en büyük doğal sayı, kalan  77 ise çıkan kaçtır ?

       A) 33                     B) 22                         C) 11

4. Onlar basamağındaki rakamı, birler basamağındaki rakamından 9 fazla olan doğal sayıdan 89 çıkarılırsa kalan kaç olur?

       A) 0                        B) 1                          C) 9

5. Aşağıda doğuya giden yelkenliler görülmektedir.  Buna göre rüzgar hangi yönde esmektedir?

    

A) Doğudan batıya

B) Batıdan doğuya

C) Kuzeyden güneye

6. Ahmet'in parası Mehmet'in parasının yarısı kadardır. Paraların toplamı 30 lira olduğuna göre Ahmet en çok kaç lira harcayabilir?

          A) 10                       B) 20                       C) 30

7. Ahmet’in cüzdanında 20 tane 1 lira, 8 tane 50 kuruş vardır. 12 tane 25 kuruş, 5 tane 1 lira vererek kalem alınca, geriye kaç lirası kalır?

          A ) 15                       B)  20                     C)  22

8. Babasından 7 tane 10 liralık, annesinden 4 tane 5 liralık, teyzesinden 16 tane 25 kuruşluk metal para alan Deniz’in kaç lirası olmuştur?

          A) 71                       B) 79                        C) 94

9. İkişer ritmik saymada beşincisi olan sayı ile üçer ritmik saymada dördüncüsü olan sayıların toplamı kaçtır?

          A) 22                       B) 33                        C) 44

10. Dörder ritmik saymada iki basamaklı en küçük sayı ile beşer ritmik sayıda iki basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır?

A) 82                      B) 83                        C) 84

 

Devamı İçin Tıklayınız ...

 

Anasayfaya Dön

geziler