İlkokul 2. Sınıf                                                Matematik      Test 002  ©

1. İki düzine ördek yumurtası ile iki deste kaz yumurtasını satmak için pazara götüren çiftçi, yolda 17 tanesinin kırıldığını görüyor. Çiftçinin kaç yumurtası sağlam kalmıştır?


A) 25                       B) 26                  C) 27

.

3. Onlar basamağında 7 birler basamağında 5 olan doğal sayıdan, 5 birlik ve 7 onluktan oluşan doğal sayı çıkarınca kaç kalır?

     A) 2                   B) 1                     C) 0

 

4. İki basamaklı, rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayıdan; iki basamaklı, en küçük doğal sayı çıkarılınca kaç kalır?

A) 89                B) 88                   C) 87

5. Üçer ritmik saymada
1 inci sayılan sayı 3
2 nci sayılan sayı 6
3 üncü sayılan sayı 9 olduğuna göre, 5 inci sayılan kaç olur?

     A) 12               B) 15                    C) 18

6. Aşağıdki tabloda verilen sayıdan üç kez geriye beşer sayınca hangi sayı bulunur?

     

       A) 43               B) 44                C) 45

 

7. İkişer ritmik saymada beşincisi 10 dur. Üçer ritmik saymada dördüncüsü kaç olur?

        A)12                B) 15               C) 18

 

8. Dörder ritmik saymada iki basamaklı en küçük sayı kaçtır?

A)18                 B) 12               C) 11

9. 79 sayısındaki rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

A)16                 B) 65               C) 79

10. Farklı rakamlardan oluşan iki basamaklı en büyük sayının rakamlarının yerleri değişirse sayı kaç küçülür?

         A) 1                   B) 7                C) 9

Devamı İçin Tıklayınız ...

Anasayfaya Dön

geziler